تهرانگردی؛ خانه فخرالملوک

پنج شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ :: مکان‌های بازدید – خانه فخرالملوک :: درجه سختی – حدود ۲ ساعت پیاده گردی سبک داریم :: هزینه بلیت دورهمی …

تهرانگردی؛ خانه فخرالملوک ادامه »