Latest Past Events

چیتگر گردی به زبان انگلیسی

جمعه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ تا ۲۱ این دورهمی کامل به زبان انگلیسی برگزار می شود و حاضران در تمام زمان برگزاری دورهمی انگلیسی صحبت می کنند تا با حضور در محیط با سرعت یادگیری بیشتری آموزش زبان ببینند . |    تهیه بلیت    |