دورهمی ۳۱۱ | بام تهران (توچال)

:: مکان‌های بازدید - بام تهران (توچال) - پیاده روی و گشت در بام تهران - بازی و تفریح با وسایل بازی بام توچال :: زمان و تاریخ دورهمی - پنجشنبه ۱۲ مردادماه - ساعت ۱۸ تا ۲۰ . + تهیه بلیت

دورهمی ۳۱۲ | بازار عبدل آباد

:: مکان‌های بازدید - بازار عبدل آباد - بورس پرده، لباس و کفش - پیاده گردی، تولیدمحتوا و خرید :: زمان و تاریخ دورهمی - جمعه ۱۳ مردادماه - ساعت ۱۰ تا ۱۳ . + تهیه بلیت

دورهمی ۳۱۵ | صبحانه هتل پهلوان رزاز

:: مکان‌های بازدید - صبحانه هتل پهلوان رزاز - گشتی در محله اودلاجان :: زمان و تاریخ دورهمی - جمعه ۲۰ مردادماه - ساعت ۹ تا ۱۲ . + تهیه بلیت