بازارگردی با اسکوتر برقی

جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ - گشت و گذار در خلوتی و سکوت تیمچه ها و دالان های مختلف بازار بزرگ تهران با اسکوتر برقی رورو + گپ و گفت های اولیه و آموزش اسکوترسواری

پارک ملی هوافضا سپاه

شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ پارک ملی هوافضا سپاه -  - - تهیه بلیت

تهرانگردی؛ موزه ملی ملک

چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ - موزه ملی ملک - به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت حاج حسین آقا ملک . تهیه بلیت

میدان مشق‌گردی با اسکوتربرقی

پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ - گشت و گذار در میدان تاریخی مشق، دروازه ملی، اطراف موزه ملی ایران، کاخ شهربانی و خیابان سی تیر با اسکوتر برقی + گپ و گفت های اولیه و آموزش اسکوترسواری

بازی فوتبال حبابی

جمعه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ بازی فوتبال حبابی

پیک‌نیک در پارک لاله

جمعه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ تا ۱۶ پیک نیک در پارک لاله + صرف صبحانه و ناهار . تهیه بلیت

بلوارگردی با اسکوتر برقی

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ - گشت و گذار در پارک لاله و بلوار کشاورز با اسکوتر برقی + گپ و گفت های اولیه و آموزش اسکوترسواری . تهیه بلیت

چیتگر گردی به زبان انگلیسی

جمعه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ تا ۲۱ این دورهمی کامل به زبان انگلیسی برگزار می شود و حاضران در تمام زمان برگزاری دورهمی انگلیسی صحبت می کنند تا با حضور در محیط با سرعت یادگیری بیشتری آموزش زبان ببینند . |    تهیه بلیت    |